Kaikissa ohjelmissa ja painotuotteissa on virheitä. Niitä on myös Ajokorttikoulu ja Mopokorttikoulu -ohjelmissa. Tälle sivulle on koottu tärkeimmät tiedossa olevat asia- ja ohjelmavirheet.

Päivittämällä eroon tunnetuista virheistä

Helpoin tapa päästä virheistä eroon on tarkastaa päivitykset alla olevan kuvan mukaisesti tai lataamalla ohjelmien uusin versio joko Ajokorttikoulun kopiointisivulta tai Mopokorttikoulun kopiointisivulta.

Kuvasta näet, miten päivitys tarkastetaan Ajo- ja Mopokorttikoulun versioissa 5.x

Ohjelmointivirheitä versioissa 5.0... 5.2

Ajokorttikoulu -ohjelma uusittiin perusteellisesti käyttöliittymän osalta version 5.0 valmistuessa. Tässä yhteydessä uuteen versioon jäi ohjelmointivirheitä. Niistä pääsee eroon päivittämällä ohjelman uusimpaan versioon. Samalla myös tunnetut asiavirheet korjaantuvat.

Asiavirhe versiossa 5.20 havaittu Joulukuussa 2006

Alla olevassa kuvassa raitiovaunulla on ensimmäisenä ajovuoro.

Kuvan tilanteessa raitiovaunulla on etuajo-oikeus,
vaikka Ajokorttikoulu -ohjelman versiossa 5.2 toisin väitettiin.

Ohjelmointivirhe Ajokorttikoulun versiossa 4.4.

Jos kuvakoe -osuutta käytettäessä painaa "Ohje" painiketta, kuvaruutu menee harmaaksi eikä kuvakoetehtäviä näy. (Tätä virhettä ei ole Mopokorttikoulu -ohjelmassa.)

Korjaus Kun ajokorttikoulu ohjelma sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, se toimii oikein.

Virhe Ajo- ja Mopokorttikoulu ohjelmissa (havaittu 28.3.2003)

Ajokorttikoulu -ohjelman versioissa 2.0 - 4.0 ja Mopokorttikoulu ohjelman versioissa 1.0 - 4.0 on ohjelmointivirhe. Virhe ilmenee osassa tietokoneita silloin, kun käytetään maksullista kuvakoeosuutta. Ohjelma saattaa pysähtyä täysin, se saattaa pyytää A:asemaan levykettä tai oireilla epämääräisesti. Oirehtiminen on yleistä erityisesti Windows XP-käyttöjärjästelmällä, mutta se saattaa ilmetä myös muita Windows versioita käytettäessä.

Asiavirheet
Onko auto yksisuuntaisella kadulla? Virhe kuvakoetehtävissä ohjelmaversioissa 1.0 - 2.0
Montako matkustajaa saa olla autossa? Virhe sanallisissa tehtävissä ohjelmaversioissa 1.0 - 3.0
Reitti B merkitty oikeaksi! Virhe reitinvalintatehtävissä ohjelmaversiossa 2.0

Tavallisimmat puhelinkyselyt
Kuvakoetehtävissä on paljon virheitä!
Miten saan maksulliset kuvakoekysymykset käyttöön?
Mitä tarkoittaa pvm?
En löydä maksullisen puhelimen numeroa! (Ohjelmaversio 2.0 - )

Puhelinnumero ja tuotenumero eivät aina näy Ajokorttikoulun ohjelmaversiossa 1.3.
"File access denied", pitkät numerosarjat ja muut epämääräiset oireet (ohjelmaversio 1.x).

Ohjelmaversion näet esimerkiksi CD-ROM -levystä (ei kotelosta). Sieltä se löytyy mustalla painettuna Ajokorttikoulu -tekstin alapuolelta tai perästä.


Asiavirheet


Tämä auto ei ole välttämättä yksisuuntaisella kadulla, vaikka kadun vasemmassa reunassa on "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" -liikennemerkki.

Ajokorttikoulun versioissa 1.0 - 2.0 on kuvan mukainen kuvakoetehtävä. Tehtävässä väitetään, että auto on yksisuuntaisella kadulla, koska kadun vasemmassa laidassa on "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" -merkki.

Väite on virheellinen, sillä "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" sekä monia muita liikennemerkkejä saadaan asettaa kaksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan. Toisaalta jotkut liikennemerkit kadun vasemmassa reunassa osoittavat kadun yksisuuntaisuutta. Esimerkiksi "Pysäköinti kielletty" -merkki kadun vasemmassa reunassa osoittaa, että katu on yksisuuntainen, koska merkistä alkaa pysäköintikielto merkin puolella katua ja kaksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan ei saa pysäköidä.Ajokorttikoulun ohjelmaversiossa 1.3-3.0 on sanallinen kysymys:

Viidelle henkilölle rekisteröidyssä henkilöautossa saa tilapäisesti kuljettaa enintään

a) kuljettajan lisäksi kuutta aikuista henkilöä.
b) kuljettajan lisäksi seitsemää aikuista henkilöä.
c) kuljettajan lisäksi seitsemää alle kaksitoistavuotiasta.

Mikään annetusta vaihtoehdoista ei ole oikein.

Henkilöluku saa tilapäisesti ylittää 30 prosentilla rekisteriotteeseen merkityn määrän. Kaksi alle kaksitoista vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi aikuiseksi, mutta vaikka kaikki kuljetettavat olisivat lapsia, henkilöluku saa ylittää enintään 50% rekisteriotteeseen merkityn määrään.

Siis tavallisessa henkilöautossa (kuljettaja + 4 matkustajaa) saa tilapäisesti olla kuljettajan lisäksi viisi aikuista ja yksi alle kaksitoistavuotias lapsi, mutta ei kuutta aikuista. Vaikka kaikki matkustajat olisivat pieniä lapsia, niin autossa saa olla enintään kuusi lasta.

Etupenkillä ei saa olla ylimääräisiä matkustajia.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 38 § Henkilökuljetus autolla

1. Autossa saa olla kuljettajan lisäksi enintään rekisteriin merkityn henkilöluvun mukainen määrä matkustajia.

2. Henkilöautossa (M1-luokka) ja linjaliikenteeseen käytettävässä linja-autossa (M2- ja M3 luokka) saa kuitenkin rekisteriin merkityn matkustajamäärän kuljettaja mukaan lukien tilapäisesti ylittää 30 prosentilla. Henkilö- ja linja autossa saa kuljettajan viereiselle istuimelle kuitenkin sijoittaa enintään rekisteriin merkityn määrän henkilöitä.

3. Matkustajien lukumäärää laskettaessa ei yhtä enintään 12-vuotiasta lasta oteta lukuun, mutta kahden tällaisen lapsen katsotaan vastaavan yhtä matkustajaa. Lasten ja muiden henkilöiden, kuljettaja mukaan luettuna, yhteenlaskettu lukumäärä ei kuitenkaan saa tilapäisestikään ylittää auton rekisteriin merkittyä henkilölukua enemmällä kuin 50 prosentilla.


Ajokorttikoulun versiossa 2.0 reitinvalintatehtävässä numero 2. on reitti B merkitty virheellisesti liikennesääntöjen mukaiseksi reitiksi. Vastauksen perustelussa on sanottu aivan oikein, että auto ajaa yhden korttelivälin vasenta kaistaa.


Tavallisimmat puhelinkyselyt

Kuvakoetehtävissä on paljon virheitä! Miten tämä on mahdollista?
Kuvakoetehtävissä ei ole virheitä. Ongelma johtuu siitä, että kun tarkastelet vastauksia, niin et näe kuvan alapuolella omaa vastaustasi, vaan oikean vastauksen. Jos ajattelet näkeväsi oman vastauksesi, niin luulet vastanneesi oikein, vaikka kone väittää sinun vastanneen väärin.

Miten saan maksulliset kuvakoekysymykset käyttöön?
Asenna ohjelma ensimmäiseksi tietokoneelle. Ohjelmasta löytyy ohje, kuinka kuvakoe -osuus saadaan käyttöön. Käytännössä soitat maksulliseen puhelinnumeroon (puhelinnumero löytyy ohjelmasta) ja saat sieltä tunnusluvun. Kun näppäilet tunnusluvun ohjelmaan, niin voit harjoitella myös kuvakoetta. Kuvakokeen maksu lisätään puhelinlaskuusi.

Mitä tarkoittaa pvm?
Pvm on puhelun paikallisverkkomaksu, joka on pienempi kuin paikallispuhelumaksu. Esimerkiksi Helsingissä pvm on noin 7 centtiä eli 50 penniä.

En löydä maksullisen puhelimen numeroa ohjelmasta (versio 2.0).

Klikkaa ensin vasemmalla olevan kuvan mukaisesti "Kokeiden maksu" -painiketta ja valitse käyttöaika klikkaamalla pistettä oikealla olevan kuvan mukaisesti.

Ongelmia ohjelmaversioissa 1.x

Puhelinnumero ja tuotenumero eivät aina näy Ajokorttikoulun ohjelmaversiossa 1.3. Tämä kiusallinen vika johtuu ohjelmointivirheestä, joka ilmenee silloin, kun kuvaruudun näyttöfontin koko on "Suuret fontit" tai "Large fonts"

Korjaus: Käynnistä ohjauspaneelista Näytön ominaisuudet -ohjelma. Muuta sieltä kuvaruudun näyttöfontin kooksi "Pienet fontit" tai "Small fonts". Tämän jälkeen keltaisen Ehto -ikkunan alareunassa näkyy valmis -painike, jolla pääsee ohjelmassa eteenpäin.
Lisäksi on tarkastettava, että työpöydän koko on vähintään 800x600 pistettä.

Käyttöaika häviää, käyttöaikaa talletettaessa tulee ilmoitus "File access denied" tai joku muu virheilmoitus, pitkät numerosarjat ja muut epämääräiset oireet.
Tavallisin syy näille epämääräisille oireille on se, että ohjelma on käynnistetty suoraan CD-ROM levyltä tai CD-ROM levy puuttuu asemasta. Oireita ilmenee ohjelmaversioissa 1.x.

Korjaus:

1) Jos et ole asentanut ohjelmaa, niin asenna se suorittamalla asennusohjelma CD-ROM levyn juurihakemistosta.
2) Tarkasta, että CD-ROM levy on asemassa. Jos Tietokoneessasi on monta asemaa, niin levyn on oltava aakkosjärjestyksessä ensimmäisessä asemassa.
3) Jos olet asentanut ohjelman ja CD-ROM levy on asemassa, niin käynnistä ohjelma käynnistysvalikosta. Asennuksen yhteydessä käynnistyskuvake on syntynyt "Käynnistä" / "Ohjelmat" / "Ajokorttikoulu" valikkoon.

Jos haluat käynnistää ohjelma "Oman tietokone" tai "Resurssien hallinta" kautta, niin etsi ohjelma C-asemalta Ajokorttikoulu kansiosta ja käynnistä se sieltä.

Ajokorttikoulu -ohjelma ei toimi oikein, jos se käynnistetään suoraan CD-ROM levyltä.


Paluu