Työläältä näyttävään tehtävään oli haudattu pieni kompa. Oikea vastaus on 0 cm, eikä sitä tarvitse laskea. Vedessä kelluvan jään sulaminen ei vaikuta veden pinnan korkeuteen lainkaan*. Arkhimeden lain mukaan nesteessä kelluva kappale syrjäyttää nestettä painonsa verran. Siis yhden kilogramman painoinen jää syrjäyttää vettä yhden kilogramman verran. Kun se sulatetaan, se painaa edelleen yhden kilogramman eli eli täyttää täsmälleen jääpalana syrjäyttämänsä vesimäärän.

Ilmaston muutokseen pohjoisnavan jäätiköiden sulamisella olisi lämmittävä vaikutus, sillä sula meri imee auringon säteilyenergiaa, kun taas valkoiset hanget heijastavat säteilyn takaisin avaruuteen.

Etelä- ja pohjoisnapajäätiköt poikkeavat toisistaan merkittävällä tavalla. Etelämantereella kiinteän maan päällä on tuhansien metrien vahvuinen jäätikkö, kun taas Pohjoisnavalla jäälautta kelluu meressä. Etelämantereen tai Grönlannin jäätiköiden sulaminen nostaisi meren pintaa useita metrejä, sillä jäämassat eivät kellu meressä vaan lepäävät maan päällä.

* tarkassa laskelmassa olisi otettava huomioon myös ainakin ilman noste, meriveden lämpötilan muutokset ja siitä johtuva lämpölaajeneminen sekä jään ja meriveden suolaisuuserot. Nämä yhdessä aiheuttaisivat meriveden korkeuteen pienen muutoksen.

Tehtävän ratkaisi oikein ainoastaan Mikko Harittu Porista. Palkinto on postitettu hänelle.

Tammikuun 2006 kilpailu