Ajokoereitit

Alla olevassa kuvassa on kahden ajokokeen reitti Helsingissä Itäkeskuksen ympäristössä.

Ajoneuvon käsittelytaitoa testattiin molemmissa kokeissa peruuttamalla auto
pysäköintiruuttuun. Sinisellä merkittyyn ajokokeeseen kuului lisäksi taskuparkkeeraus ja vihreällä
merkittyyn mäkilähtö.

Liikennesääntöjen tuntemusta testattiin erityyppisissä risteyksissä. Suuntamerkin käytön piti sujua sekä risteyksissä että
liikenneympyröissä eli kiertoliittymissä. Kaistat piti osta valita ja tarvittaessa käyttää poikkeuskäännöstä.

Muun liikenteen huomioinnissa tärkeää oli tarkkailla oikealta tulevia ja hidastaa risteyksissä, joissa
näkyvyys oli huono. Kaistaa vaihdettaessa ja suuren tien liikennevirtaan liityttäessä kuljettan piti
varmistaa päätä kääntämällä, että viereisellä kaistalla ei ole autoa rinnalla. Pelkkä peiliin katsominen
ei riittänyt.

Erityinen huomio kiinnitetään suojatielle tuleviin jalankulkijoihin. Monesti jalankulkijat seisoskelevat
suojatien kohdalla. Kun siihen pysähtyy, ne ylittävät suojatien. Tämä on oikea menetelmä ajokokeessa
ja myös muussa ajossa. Jalankulkija tulee suojatielle, kun autoilija pysäytää auton suojatien eteen.

 

Ajokoereitit

Ensimmäinen sinisellä merkitty ajokoe päätyi hylkäämiseen. Tärkein syy oli liian suuri tilannenopeus sekä
suojatietä käyttävien jalankulkijoiden riittämätön varominen. Myös taskuparkkeerauksessa auton tenkaat
ottivat kiinni katukiveykseen.

Jälkimmäinen vihreällä merkitty ajokoe meni moitteettomasti läpi. Tärkein syy onnistumiseen oli
hidastunut ajonopeus. Ajamalla lievää alinopeutta kuljettaja ehti havainnoida jalankulkijat sekä muun
liikenteen. Kuljettaja myös antoi tietä suojatielle tulossa oleville jalankulkijoille.

Etusivulle